Kategorier
Rörinspektion

Förebygg problem och gör en rörinspektion i Stockholm

Företag som arbetar med rörinspektion i Stockholm har modern teknik till sin hjälp. Kamerainspektion av rör och stammar förebygger läckor och översvämning.

Det är helt onödigt att bli tagen på sängen av läckage eller översvämningar i avloppsrören. Slitaget på rörstammar och avloppsrör är stort och därför är det viktigt att underhålla och sköta dem. Svårigheten är att det i stort sett är omöjligt att själv se skador och proppar eftersom rören är inbyggda i fastigheten. Därför är det många som väntar tills problemen uppstår med att vidta åtgärder.

Framsynta fastighetsägare väljer därför istället att ha ett avtal med en rörfirma om regelbunden inspektion av rörstammar, avloppsrör, dräneringsrör och brunnar. Kontrollen utförs med kamerainspektion av rörens insida. Resultaten dokumenteras med filmer och protokoll där det går att utläsa rörens status. Skulle det finnas sprickor, proppar eller tecken på slitage får man förslag på vilka åtgärder som rekommenderas. Man kan också få hjälp att vidta åtgärderna.

Rörinspektion inför köp eller försäljning av en fastighet

För den som står i begrepp att köpa en fastighet kan det löna sig att låta en erfaren entreprenör utföra en rörinspektion. Skulle rören vara gamla eller skadade kan kostnaderna för stambyte bli avsevärda. Ett stambyte innebär dessutom att det inte går att bo i fastigheten medan arbetet pågår. Företag som arbetar med rörinspektion i Stockholm lämnar utförlig dokumentation som gör att köpet blir tryggt.

För den som säljer är en dokumentationen från en nyligen utförd rörinspektion ett tecken på en välskött fastighet. Ingen vill få problem med översvämningar eller vattenläckor. I samband med inspektionen kan man dessutom passa på att låta företaget spola igenom rören med hett vatten under tryck. Alla rör mår bra av att spolas och rensas regelbundet för att få bort avlagringar och smuts som kan orsaka proppar.