Kategorier
Ventilation

Vikten av god ventilation i Stockholm

Man kan vara omedveten om att luften i en bostad är dålig. Därför är det viktigt att låta en tekniker i Stockholm mäta och underhålla fastighetens ventilation.

I äldre tider var det ingen som oroade sig för luftväxlingen i ett rum eller fastighet. Blev det kvavt så öppnade man ett fönster men många fastigheter var så dåligt isolerade att de ventilerades med självdrag. Det drog från fönster och ytterdörrar och väggarna var oftast kalla och bristfälligt isolerade. Detta var inte alltid så hälsosamt och vintertid var det nödvändigt med tjocka tröjor inomhus. Det gick dessutom åt mycket energi till uppvärmning.

I början av 1900-talet hade många hus ingen eller bristfällig isolering. Först på 1940-talet började man använda mineralull för att isolera. Kraven var då att ytterväggar skulle ha 5 cm mineralullsisolering. Under 50-talet började man bygga med mer isolering i väggarna och oljekrisen på 70-talet gjorde att tjockleken på isoleringen växte till 10-15 cm. Idag är riktvärdet för ytterväggsisolering 25-30 cm, takisolering 50 cm och grundisolering 30 cm.

Modern ventilation skapar ett bra inomhusklimat

Moderna krav på isolering av byggnader har gjort att självdraget har försvunnit och det innebär både fördelar och nackdelar. Nackdelen är att den friska luften från utsidan inte kommer in direkt. Men detta övervägs av att inomhusklimatet blivit behagligare och mer hälsosamt tack vare utvecklingen av effektiv ventilation. Uppvärmningskostnaderna har minskat vilket är bra både för miljö och ekonomi. 

Det är Boverket, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten som sätter regler för hur ventilationen i en byggnad ska se ut. Fastighetsägaren är den som ansvarar för att bostäder och arbetslokaler lever upp till de krav som ställs. När man anlitar ett etablerat företag som arbetar med ventilation i Stockholm kan man få hjälp med att mäta kvaliteten på inomhusluften. Man får också hjälp att hitta och installera det ventilationssystem som lämpar sig bäst.

Avsikten med en väl fungerande ventilation

I modern tid är det vanligaste sättet att reglera inomhusluften antingen frånluftsventilation (F) eller från- och tilluftsventilation (FT). Med FT-systemet är det fläktar som styr både till- och frånluften vilket gör att man kan kontrollera mängden friskluft. Systemet kan kompletteras med värmeåtervinning och kallas då FTX.  Värmeåtervinning är en energisparande funktion där luften istället för att gå ut passerar genom ett aggregat som låter den uppvärmda inomhusluften värma upp den kalla uteluften.

Avsikten med en väl fungerande ventilation är att föra bort luftföroreningar från bostäder och andra byggnader. Med luftföroreningar menas bland annat tobaksrök, damm, virus, djurhår, radon och lösningsmedel från lim och färg. Men även sådant som kroppslukt från människor som vistas i lokalerna räknas som förorening. Ventilationen ska också ta hand om fukt som kan skada byggnaden och ge upphov till svamp, kvalster och mögel. För att skapa ett hälsosamt inomhusklimat regleras också temperaturen.

Dålig ventilation kan ge upphov till sjukdom 

Rätt temperatur och frisk luft gör det behagligt att vistas i lokaler och bostäder. Men frisk luft och rätt temperatur är också viktigt ur hälsosynpunkt. För hög temperatur ökar trötthetssymptom, kan ge upphov till huvudvärk och minskar koncentrationsförmågan. Luftföroreningar påverkar människors andningsvägar, ögon, hud och inre organ. Symptom som luftvägs- och andningsproblem, irriterade slemhinnor och ögon, huvudvärk, infektionskänslighet och hudutslag kan drabba dem som vistas i dåligt ventilerade lokaler.

Även fastigheter kan ta skada av dålig ventilation genom att angripas av fukt, mögel och svamp. Det vanligaste tecknet på för hög fukthalt i en fastighet är att det bildas kondens på insidan av fönsterrutor eller väggar. Därför är det viktigt att låta en ventilationstekniker mäta inomhusluften och göra regelbundet underhåll av anläggningen. En väl fungerande ventilationsanläggning är en god investering både för byggnader och människor som vistas i dem.

För mer information och tips för dig besök: ventilationstockholm.nu